آدمک نمادين
دو آدمک نمادين که بر سر يک سه راه همراه با تابلوي راهنماي ان ايستاده اند و در حال مناظره به تابلوها ميباشند.
نظرات کاربران
UserName