آدمک نمادين
آدمکي نمادين که نماد دکتري است که گوشي معاينه ضربان قلب را به گردن خود آويخته است.
نظرات کاربران
UserName