آدمک نمادين
چهار آدمک نمادين که يک پدر و مادر و دو فرزند هستند که نماد تشکيل يک خانواده ميباشند.
نظرات کاربران
UserName