آدمک نمادين
سه آدمک نمادين که دستهاي خود را به نشانه اتحاد و همبستگي روي هم گذاشته اند.
نظرات کاربران
UserName