آدمک نمادين
آدمکي نمادين که علامت $ را بدست گرفته است.
نظرات کاربران
UserName