آدمک نمادين
آدمکي نمادين که دو زانوي خود را جمع و بغل کرده و روبروي کره زمين نشسته است.
نظرات کاربران
UserName