آدمک نمادين
آدمکي نمادين که تابلويي داراي علامت ضربدر قرمز را بدست گرفته است.
نظرات کاربران
UserName