آدمک نمادين
دو آدمک نمادين که يکي نامه بدست در حال دويدن است و ديگري لب تاپ بدست روي حرف w که در ابتداي آدرس سايتها قرار ميگرد نشسته است.
نظرات کاربران
UserName