آدمک نمادين
آدمکي نمادين که آغوش و دستان خود را باز کرده است.
نظرات کاربران
UserName