آدمک نمادين
آدمکي نمادين که دستهاي او را با قفل و زنجير بسته اند.
نظرات کاربران
UserName