آدمک نمادين
آدمک نمادين آشپز که ملاقه بدست گرفته و کلاه آشپزي به سر دارد.
نظرات کاربران
UserName