آدمک نمادين
آدمک نمادين عينکي زرد که در حال حمل کردن مقداري کتاب در دستان خود ميباشد.
نظرات کاربران
UserName