آدمک نمادين
آدمک نمادين زرد که کره زمين را بر دوش خود گرفته و حمل ميکند.
نظرات کاربران
UserName