آدمک نمادين
آدمکي نمادين که علامت سوالي کوچک را روي دست خود گرفته است.
نظرات کاربران
UserName