آدمک نمادين
آدمکي نمادين که دو تاس که عدد 6 روي ان نمايان است روي زمين انداخته است.
نظرات کاربران
UserName