سه پليکان سفيد در حال پرواز
يكي از رفتار‌هاي وحشيانه‌اي كه انسان با پليكان‌ها (بخصوص پليكان‌هاي پاخاكستري) كرده، استفاده از آنها در صيد ماهي بوده است. برخي صيادان، پليكان‌ها را در گرسنگي مفرط نگاه داشته و به گردنشان، طوق پلاستيكي‌اي مي‌انداختند تا نتوانند ماهي‌هاي صيد كرده را ببلعند. با رها كردن پليكان‌هاي گرسنه، آنها حريصانه به صيد ماهي مي‌پردازند و صيادان هم ماهي‌هايي كه پليكان‌ها شكار كرده، ولي نمي‌توانند ببلعند را از چنگشان درمي‌آورند. به هر حال امروزه در تمام نوار ساحلي، بخش‌هاي شمال شرقي سيستان و پيرامون تالاب هامون ، منطقه جنوب غربي ايران و تالاب‌هاي كوچك و بزرگ خوزستان، تعداد پليكان‌هاي پاخاكستري 180 سانتي‌‌متري سفيد رنگي كه روزگاري در زمستان‌ها با غرور، آسمان منطقه را مي‌پيمودند، بشدت كاهش يافته و كمتر مي‌توان آنها را ديد.
نظرات کاربران
UserName