دو پليکان در حال پرواز
پليكان‌هاي پاخاكستري با پليكان‌هاي سفيد ، شباهت‌هاي بسيار زيادي دارند و به اين راحتي نمي‌توان آنها را از هم شناسايي كرد. آنها در دسته‌هاي بزرگ و در ارتفاع بالا به صورت بال باز پرواز مي‌كنند و به هنگام پرواز، سرشان را به عقب روي شانه‌ها قرار مي‌دهند. اين پرنده خيلي زياد مورد تهديد شكار نبوده ، اما براحتي در فهرست پرندگان بشدت در معرض انقراض در ايران قرار گرفته است. مهم‌ترين دليل اين امر اين است كه سكونتگاه آنها كه مناطق تالابي داخل ايران است، بشدت تخريب شده است. مثلا تالابي مثل تالاب پريشان كه روزگاري از مهم‌ترين مامن‌هاي اين پرندگان بوده، امروزه به معناي واقعي پريشان شده و جز نام، چيز ديگري از آن باقي نمانده است.
نظرات کاربران
UserName