تصويري از صورت يک شتر مرغ از نزديک
پرنده شتر مرغ برخلاف ساير دام‌ها مي‌تواند در دشت‌ها و فلات‌ها نيز زندگي کند و به دليل داشتن سيستم گوارشي مناسب ، آن هم به گونه‌اي که غذا به مدت ?? ساعت در معده اين پرنده گردش مي‌کند، تمام مواد مغذي در بدنش جذب مي‌شود. شترمرغ با رشد سريعي که دارد، پس از يک ماهگي، روزي يک سانتيمتر رشد کرده و در سن ده ماهگي قابل کشتار مي‌باشد و اين نشان دهنده رسيدن اين پرنده به رشد اصلي است.
نظرات کاربران
UserName