تصويري از يک شتر مرغ روي سبزه زار
شتر مرغ به دليل سازگاري با محيط زيست و آب و هواي متفاوت (از ?? درجه سانتيگراد زير صفر تا پنجاه بالاي صفر) از نظر نگهداري، کم هزينه‌ترين جايگاه را به خود اختصاص داده‌است. با حصارکشي روي زمين‌هاي خاکي و ايجاد سايه‌بان، مي‌توان از شترمرغ نگهداري کرد و حتي غذاي اين پرنده، يونجه، علف و گياهان دانه‌دار مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName