جوجه شتر مرغ در دست انسان
جوجه شتر مرغ ظرف ?? روز سر از تخم بيرون مي‌آورد و ظرف سه تا چهار سال يک پرنده بالغ مي‌شود. شترمرغ نر پرهاي سياهي دارد و انتهاي پرها و بال‌هاي آ سفيد است ولي پرهاي شترمرغ ماده قهوه‌اي رنگ است . سر و گردن شترمرغ بدون پر و طاس است. اين پرنده اغلب بصورت گروهي در بين گورخرها و يا حيوانات ديگرچون گاوميش به سر مي‌برد.
نظرات کاربران
UserName