تصويري از صورت يک شتر مرغ از نزديک
شتر مرغ به هنگام جفت‌گيري غرشهاي رسائي بر مي‌آورد و در ساير موارد صدايش هيس‌هيس است. شترمرغ در هر مرحله ? تا ?? تخم مي‌گذارد. پرندگاني نظير ايميو ، کسوري و ري‌ها با اندک اختلافي در رنگ و پرها و محل زندگي از تيره شترمرغ‌ها هستند. اين دام به دليل قدرت متابوليسمي بالا و تبديل غذا به انرژي، رشد سريع، عمر مفيد و طولاني و توليد مثل بالا از ديگر دام‌ها متمايز مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName