ملخي قهوه اي روي گياه
ملخها ، پروانه‌ها ، مگسها و بسياري از جانوران ديگر رده حشرات را تشکيل مي‌دهند. حشرات داراي انواع مختلف بوده و فراوان‌ترين و کثيرالانتشارترين جانوران مي‌باشند و به خاطر ساختار ويژه بدنشان قادر به زندگي در شرايط گوناگون محيطي مي‌باشند. ملخ داراي قطعات دهاني خرد کننده مي‌باشد. دگرديسي ملخ ناقص است. ملخها در سراير جهان در بيشتر چراگاهها ، علفزارها و کشتزارهاي کنار جاده وجود دارند و در محلي که زندگي مي‌کنند علفها ، چمنها و ساير گياهان برگ‌دار را مي‌خورند.
نظرات کاربران
UserName