ملخي روي تنه درخت
ملخهاي بالدار مهاجر آسيايي آفريقايي از خانواده ملخهاي جهنده صدادار هستند.آنها در گروههاي بزرگ زندگي مي‌کنند. بزرگ‌ترين گروه ملخها که تا کنون ثبت شده، در سال ???? در نبراسکا ديده شده، که در حدود بيش از ???/???/???/???/? ملخ بالدار در کنار هم وجود داشته‌است. جيرجيرک زيرزميني بيشتر عمر خود را زير زمين مي‌گذراند. صداي آنها از همه حشرات بلندتر و در فاصله بيش از ?/? کيلومتر (يک مايل) صداي آنها قابل شنيدن است.اندام تنفسي ملخ ناي او است وبدين صورت تنفس مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName