لاک پشت دريايي بزرگ زير آب
لاک‌پشت سرخ يک لاک‌پشت دريايي است. لاک‌پشت‌هاي سرخ غالباً تا ??? کيلوگرم رشد مي‌کنند و ??? متر طول مي‌يابند. رنگ آن قرمز قهوه‌اي است و شناخته‌شده‌ترين گونه لاک‌پشت دريايي مي‌باشد. اين لاک‌پشت از گونه‌هاي در حال انقراض بوده و ?? هزار از آن باقي مانده است. لاک پشت سرخ خزنده? ملي ايالت کاروليناي جنوبي است.شکار لاک پشت براي استفاده از گوشت و لاک از عوامل اصلي کاهش جمعيت اين حيوان است، هرچند در بسياري از کشورها شکار آن غير قانوني است. گوشت اين حيوان از ??? سال پيش از ميلاد در چين از غذاهاي لذيذ به شمار مي‌رود هرچند به دليل نوع تغذيه اين حيوان ممکن است براي انسان سمي باشد.
نظرات کاربران
UserName