لاک پشت دريايي زير آب
لاکپشت‌هاي دريايي مي‌توانند تا ?? سال عمر کنند.چند دهه طول مي‌کشد تا اين گونه از لاکپشت‌ها به سن بلوغ جنسي برسند. پس از اين زمان لاک پشت‌هاي ماده هر ? تا ? سال براي تخم گذاري به ساحل برمي‌گردند و در هر فصل ? تا ? لانه حفر مي‌کنند. آنها گودال‌هاي ?? تا ?? سانتيمتري حفر مي‌کند و ?? تا ??? تخم (بسته به گونه) در آن مي‌گذارد. البته تا ??? تخم هم در رابطه با لاک‌پشت پوزه عقابي گزارش شده‌است. سپس ماده لانه را دوباره پر کرده و به اقيانوس باز مي‌گردد. کل اين فرآيند ?? دقيقه طول مي‌کشد.
نظرات کاربران
UserName