تصويري از يک لاک پشت دريايي بزرگ زير آب
لاکپشت‌هاي دريايي ساکن تمام اقيانوس‌هاي جهان بجز قطب شمال هستند.اين لاکپشت‌ها بين اقيانوس‌هاي جهان در حال سفر هستند.لاکپشت پشت تخت دريايي را فقط مي‌توان در سواحل شمالي استراليا يافت. لاکپشت‌هاي دريايي معمولاً در دريا معلق هستند و براي همين از يک سيستم تنفسي بي هوازي سود مي‌برند که مي‌توانند با حبس نفس خود براي مدت زيادي در زير آب بمانند.همچنين انان مي‌توانند ريه خود را به سرعت از اکسيژن پر و خالي کنند.
نظرات کاربران
UserName