تصويري از يک خرچنگ
خرچنگ‌ها همه چيز خوار هستند آنها به ويژه از جلبک و ساير غذاها ديگر شامل نرم‌تنان ?کرم‌ها‏ ?سخت پوستان ديگر ? قارچ‌ها‏ و باکتري‌ها‏ و خرده غذاهايي که در دسترسشان باشد تغذيه مي‌کنند.براي بسياري از خرچنگ‌ها يک رژيم غذايي حاوي مواد گياهي و حيواني باعث رشد سريعتر و بيشتر زنده ماندن آنها مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName