دو خرچنگ روي ماسه
خرچنگ‌ها در تمام اقيانوس‌هاي جهان يافت مي‌شوند اما برخي نيز در آب‌هاي شيرين و همچنين درون خشکي به ويژه در مناطق گرمسيري نيز زيست مي‌کنند.اندازه خرچنگ‌ها بسيار متنوع است از خرچنگ نخودي که تنها چند ميليمتر اندازه دارد تا خرچنگ عنکبوتي ژاپني که طول پاهايش بيشتر از ? متر است.
نظرات کاربران
UserName