تصويري از يک خرچنگ در حال دويدن روي ماسه ها
خَرچَنگ آبي جانوري سخت‌پوست است که در اصل در آب‌هاي غرب اقيانوس اطلس و خليج مکزيک زندگي مي‌کند. خرچنگ آبي احتمالاً از طريق آب توازن کشتي‌ها به اروپا ، شمال آفريقا و جنوب غربي آسيا منتقل شده است. اين خرچنگ‌ها گازي شديد و دردناک مي‌گيرند و جانوراني خشن و تندخو هستند. خرچنگ‌هاي آبي ?? پا دارند و جفت عقبي پاهاي آنها پارويي شکل است. که معمولاً قسمت بالاي آن زيتوني يا سبز متمايل به آبي است، چنگال‌ها در قسمت زيرين آبي روشن هستند. اين خرچنگها بااستفاده از سه جفت پاهاي مياني که داراي نوک تيز هستند راه مي‌رود. اين جانور از چنگالهاي گازانبري براي دفاع از خود و شکار بهره مي‌گيرد.
نظرات کاربران
UserName