خرگوش قهوه اي پشمالو کنار گلها
جهت جلوگيري از بروز بيماري در حيوان و کاهش احتمال انتقال آن به صاحب حيوان توصيه هاي زير بايدمورد توجه قرار گيرد: 1- از تماس حيوان با حيوانات خانگي افراد ديگر و همچنين حيوانات غيرخانگي نظير گربه هاي ولگرد جلوگيري شود. 2- محل نگهداري و لانه حيوان روزانه نظافت گردد. 3- نظافت شخصي علي الخصوص شستن دستها پس از تماس با حيوان از اهميت زيادي برخوردار است . 4- در صورت مشاهده هرگونه تغيير در ظاهر و يا رفتار حيوان ، جهت بررسي علت آن به درمانگاه دامپزشکي مراجعه شود و بر اساس نظر دامپزشک معالج انجام معاينات دوره اي مورد توجه قرار گيرد.
نظرات کاربران
UserName