يک خرگوش قهوه اي همراه با دو فرزندش کنار گلها
خرگوش مادر تا دو هفته به بچه اش شير مي دهد. بچه خرگوش خيلي سريع رشد مي کند و بعد از يک سال بالغ مي شود. خرگوش هميشه براي فرار کردن آماده است و در هنگام فرار خيلي سريع و به صورت زيگزاگ، ابتدا در خطي مستقيم و بعد به اطراف مي دود. با اين شيوه دويدن گاهي مي تواند از حمله روباه ها، سگهاي نگهبان و پرندگان شکاري جان سالم به در ببرد.
نظرات کاربران
UserName