دو خرگوش سفيد ايستاده در مقابل هم
بچه خرگوش خيلي سريع رشد مي کند و بعد از يک سال بالغ مي شود. او براي خودش لانه حفر نمي کند و به لانه کوچک و ساده اي که در طول روز در آن استراحت مي کند، راضي است. فقط شبها به دنبال غذا مي رود و از گياهان دارويي و شبدر تغذيه مي کند. قدرت شنوايي خرگوش خيلي قوي و استثنايي است و صداهاي خيلي خيلي ضعيف را هم به خوبي مي شنود بنابر اين خيلي کم مي تواند بخوابد.
نظرات کاربران
UserName