خرگوش قهوه اي
خرگوشي که در نيمکره شمالي ودر نقاط قطبي يافت مي‌شود در هنگام زمستان وجود پوست سفيد يافت او را در برف دشوار مي سازد تغيير رنگ پوست اين حيوان مارا به شگفت مي‌آورد يعني درزمستان سفيد شدن پوست اين جانور و درتابستان خاکستري يا قهوه‌اي شدن آن . مي‌توان اين خرگوش را مانند آفتاب پرست دانست که او نيز تغيير رنگ مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName