خرگوش سفيد و قهوه اي پشمالو
خرگوش‌ اهلي‌ (Oryctolagus Cuniculus)حيواني‌ از راسته‌ خرگوش‌ شکلان‌ (Lagomorpha) و خانواده‌ Leporidae است‌و خاستگاه‌ ابتدائي‌ آن‌ غرب‌ اروپا و شمال‌ غرب‌ آفريقا مي‌باشد. در حال‌حاضر از نژادهاي‌ مختلف‌ آن‌ به‌ منظورهاي‌ گوناگون‌ از جمله‌ توليد پشم‌ و گوشت‌،انجام‌ تحقيقات‌بيولوژيکي‌ و بعنوان‌ حيوانات‌ خانگي‌ استفاده‌ مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName