موتور کاوازاکي خاکستري
در ايران، بخش عمده‌اي از تصادفات رانندگي مربوط به عدم رعايت قوانين رانندگي توسط موتورسواران است به نحوي که در 60 درصد تصادفات موتورسواران نقش اصلي را دارند. 75 درصد از كشته شدگان تصادف در اثر وارد شدن ضربات به ناحيه سر و گردن فوت شده‌اند. به اين ترتيب است كه موتور‌سيکلت خطرناک‌ترين وسيله نقليه در ايران محسوب مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName