موتور کاوازاکي بنفش
تازه‌ترين گزارش‌ سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌ نشان مي‌دهد که موتوسيکلت‌ سواران‌ جوان، درصد بالايي‌ از آمار مجروحان‌ و تلفات‌ سوانح‌ رانندگي‌ را در بسياري‌ از کشورهاي‌ آسيايي‌ تشکيل‌ مي‌دهند. کلاه ايمني، البته از نوع استاندارد آن، يکي از وسايل و تجهيزات ايمني مهم و مورد نياز موتوسيکلت سواران است که در چند سال اخير استفاده از آن در کشور ما نيز تاکيد و پيگيري مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName