موتور کاوازاکي سبز
در کشور ما 34 درصد تلفات جاني تصادفات کشور را موتورسواران شامل مي‌شوند و 59 درصد اين افراد در اثر ضربه به سر، جان خود را از دست مي‌دهند که اگر در اين موارد از کلاه ايمني استفاده شود، ميزان تلفات در اين حوزه به 22 درصد از کل تلفات کاهش خواهد يافت. طبق آمار منتشر شده توسط پزشكي قانوني، تعداد موارد مرگ بر اثر تصادف در ايران در سال‌هاي گذشته سالانه حدود 10درصد رشد داشته است.
نظرات کاربران
UserName