موتور کاوازاکي بنفش
سرعت همواره در دنياي وسائط نقليه مقوله جزاب و گيرا بوده است. بعضي معتقدند كه هوندا بعد از موفقيت كاوازاكي ZX-11در كسب ركورد جديد سرعت به فكرطراحي سوپر بلك بيرد در سال 1994 افتاد و بدين منظور آن را مورد اگو و هدف خود قرار داد و به دنبال آن بود كه مدل قديمي ساخت خود يعني CBR 1000F را كنار گذاشت وCBR 1100XX را درقالب يك موتور سيکلت جديد به بازار عرضه كرد.
نظرات کاربران
UserName