دو موتور مسابقه اي کاوازاکي
موتور سيکلت داراي اجزاي اصلي و اختياري است. ترک يکي از اجزاي موتور سيکلت است که در برخي کشورها معمولاً براي حمل بار روي آن خورجين نيز اضافه مي‌کنند. معمولا شرايط استفاده از موتور سيکلت نسبت به اتوموبيل آسان تر است. گرفتن گواهي نامه راندن موتور معمولاً آسان تر از گواهي نامه اتوموبيل راني است.
نظرات کاربران
UserName