موتور کاوازاکي زرد
کاوازاکي يک شرکت ژاپني است. توليد اصلي اين کارخانه در کنار قطار و لودر و هواپيما، موتورسيکلت است. موتورسيکلت ((به فارسي افغانستان: موتورسِکِل به اختصار سِکِل)) که به اختصار به آن موتور نيز گفته مي‌شود، وسيله نقليه‌اي دو چرخ و موتوردار است. موتور سيکلت همانند دوچرخه دو چرخ دارد اما بجاي پدال همانند اتوموبيل داراي موتور احتراقي است.
نظرات کاربران
UserName