پوستر نام امام حسين عليه السلام
از قرن ها پيش “عاشورا” به عنوان تجلي روز درگيري حق و باطل و روز فداکاري و جانبازي در راه دين و عقيده، شناخته شده است. حسين بن علي عليه السلام در اين روز، با ياراني اندک ولي با ايمان و صلابت و عزتي بزرگ و شکوهمند با سپاه سنگدل و بي دين حکومت ستم يزدي به مقابله برخاست و کربلا را به صحنه هميشه زنده عشق خدايي و آزادگي و حريت مبدل ساخت. عاشورا گرچه يک روز بود، اما دامنه تاثير آن تا ابديت کشيده شد و چنان در عمق وجدانها و دلها اثر گذاشته که همه ساله دهه محرم و بويژه عاشورا، اوج عشق و اخلاص نسبت به معلم حريت و اسوه جهاد و شهادت، حسين بن علي عليه السلام مي گردد و همه، حتي غير شعيه، در مقابل عظمت روح آن آزادمردان تعظيم مي کنند.
نظرات کاربران
UserName