تصويري از يک دلقک
دَلقَک‌ها بازيگراني هستند که حرکاتي براي خنده و تفريح تماشاگران انجام مي‌دهند. دلقک‌ها معمولاً کلاه‌گيس‌هاي رنگين بر سر دارند و جامه‌هاي رنگين بر تن مي‌کنند و چهره خود را گريم کرده کفش‌هاي بزرگي بر پا دارند.واژه? دلقک از نام تلخک، دلقک دربار سلطان محمود غزنوي گرفته شده‌است. دَلقَک‌بازي گونه‌اي از کمدي است که در آن حرکات بدني نقش اول را بازي مي‌کنند. يکي از نمونه‌هاي قديمي دلقک‌بازي خنده‌آور سر خوردن بازيگر بر روي پوست خربزه يا پوست موز است . دَلقَک‌بازي کمدي پرحرکت و جنجال و زد و خورد و متکي بر حوادث و تصادم‌هاي فيزيکي عجيب و غريب و مسخره بازي است.
نظرات کاربران
UserName