قورباغه نارنجي
قورباغه موجودي است که  cns يا سيستم عصبي مرکزي آن متصل به لايه هاي درميک و اپي درميک پوست است پوست آن بسيار به حرارت حساس است  اگر اين قورباغه را در سطح آب گرم قرار دهيم به محض برخورد پاهايش با آب به دليل شدت حساسيت به آب گرم از جا مي پرد ولي اگر اين قورباغه را در يک قابلمه آب سرد بگذاريم و قابلمه را روي شعله ي گاز بگذاريم و ارام ارام درجه به درجه حرارت را بالا ببريم قورباغه چون يک موجود دو شخصيتي است (دوزيست) متوجه اين تغير دما نمي شود.
نظرات کاربران
UserName