قورباغه هاي نارنجي روي شاخه
قورباغه‌هاي درختي (Hylidae) خانواده‌اي از قورباغه‌ها هستند. قورباغه‌هاي درختي را در مازندران داروَک مي‌گويند. از انواع آن مي‌توان به قورباغه درختي سبز اشاره کرد. در مازندران مي‌گويند چون قورباغه درختي بخواند، نشان روز باراني است. (مازندراني: اگر داروک بخونده گنه وارش انه). قورباغه درختي جنگلهاي باراني آمريکاي مرکزي، يک قورباغه پرنده‌است که از اين درخت مي‌پرد. او در حالي که روي شاخه‌ها راه مي‌رود، حشرات را شکار مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName