قورباغه اي سبز روي برگ قرمز
در دوزيستاني مانند قورباغه که از انواع مهم اين گروه است، اپيدرم به صورت چند لايه‌اي بوده و به صورت دوره‌اي در هر ماه يکبار تعويض مي‌شود. علاوه بر غدد مخاطي در بعضي از دوزيستان مانند وزغها ، غدد مولد سم هم وجود دارد که اين جانوران را بر عليه دشمنان مصون نگه مي‌دارد. پوست رنگي است. تغيير رنگ به کندي انجام مي‌شود به اين دليل که سيستم عصبي کنترل مستقيمي روي سلولهاي رنگي ندارد.
نظرات کاربران
UserName