قورباغه اي روي برگ سبز
رايج ترين دوزيستان جهان قورباغه ها و وزغها هستند. نوع بالغ قورباغه ها عموماَ بدون دم و چمباته زده هستند ، آنها پاهاي بلند عقب براي پريدن و زبان بلند چسبناک براي گرفتن طعمه ، دارند . معمولاَ قورباغه ها بدن نرم و مرطوب دارند و در نزديکي آبها زندگي مي کنند . وزغها پوست خشک و زگيل مانند دارند و عمدتاَ روي خشکي زندگي مي کنند.
نظرات کاربران
UserName