قورباغه درختي سبز روي گل
گونه هاي زيادي از قورباغه‌ها و وزغها در دنيا وجود دارد که به غير از جنوبگان (قاره قطب جنوب) در همه نقاط دنيا مي‌توان آنها را يافت. برخي از آنها عبارت‌اند از: 1- قورباغه سبز 2- وزغ سبز 3- وزغ بيلچه‌پاي 4 - قورباغه نيزه سمي 5- ريزغوک . نمونه‌هاي اندکي از قورباغه‌هايي که شش ندارند نيز يافت شده‌است.
نظرات کاربران
UserName