قورباغه درختي سبز ميان برگهاي سبز
قورباغه يا غوک جانوري دوزيست از راسته بي‌دمان (Anura). رايج‌ترين دوزيستان جهان قورباغه‌ها و وزغها هستند. نوع بالغ قورباغه‌ها عموما بدون دم و چمباته زده هستند، آنها پاهاي بلند عقب براي پريدن و زبان بلند چسبناک براي گرفتن طعمه، دارند. معمولاَ قورباغه‌ها بدن نرم و مرطوب دارند و در نزديکي آبها زندگي مي‌کنند. وزغها پوست خشک و زگيل مانند دارند و عمدتاً روي خشکي زندگي مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName