دو قورباغه اي درختي روي شاخه درخت
دستگاه تناسلي و ادراري قورباغه اين گونه است که 2 تا کليه قرمز مايل به قهوه‌اي ، چسبيده به ستون مهره‌ها ديده مي‌شود که از هر کدام يک مجراي ميزناي منشا مي‌گيرد. در جنس نر ميزناي‌ها با دفران از طريق منفذ مشترک وارد کلواک مي‌شوند اما در جنس ماده ميزناي با اويداکت مستقل هستند. جمجمه قورباغه يک جعبه استخواني است که مغز و اندامهاي حسي را نگهداري مي‌کند. ستون مهره‌هاي اين حيوان از مهره‌هاي جدا از هم تشکيل شده اين مهره‌ها شامل مهره‌هاي گردن ، پشت ، ناحيه کمري ، خاجي و ناحيه دمي در دوزيستان دم‌دار است.
نظرات کاربران
UserName