قورباغه سبز روي آب کنار برگهاي سبز
يک نوع قورباغه که در استراليا در سال 1972 کشف شد.اين قورباغه در نگاه اول شبيه قورباغه هاي معمولي بود ولي تفاوتي که با ديگر قورباغه ها داشت بدنيا آوردن نوزادش از طريق دهانش بود!!! پژوهشگران زماني متوجه اين موضوع شدند که يکي از قورباغه ها با خود به آزمايشگاه آورده بودند و پس از مدتي متوجه قورباغه ي کوچکي در دهان قورباغه مادر شدند. اين نوع قورباغه زماني که تخم هايش بارور مي شود آنها را قورت مي دهد و بعد از شش تا هفت هفته آنها را از طريق دهان بدنيا مي آورد! جالب تر اين که قورباغه ماده در اين مدت هفت هفته براي اين که اسيدي در معده اش ترشح نشود و تخم ها از بين نروند هيچ نوع غذايي نمي خورد.
نظرات کاربران
UserName